Appen er utviklet av Eggen Grafisk, som siden oppstarten i 1999, har vært hovedleverandør av grafiske tjenester, trykksaker og skilt til reiselivet og bedrifter i Trysil.

I de senere år har utviklingen av digitale medier gjennomgått en rivende utvikling, en utvikling Eggen Grafisk ønsker velkommen, og vil være en del av.
Daglig leder Harald Nyberg i Eggen Grafisk, forteller at de i samarbeid med Skistar Trysil nå har gjennomført prosjektet Digitale Medier i Trysil - hvor målet har vært å utvikle en applikasjon for iPad.

- Vår første egenproduserte applikasjon, Trysil Magasin, kan nå lastes ned gratis fra Apples App Store. Prosjektet er et ledd i vår framtidige strategi. Det er viktig for oss å kunne tilby våre kunder framtidsrettede og innovative løsninger, sier Nyberg, men legger til at det trykte skrift i ulike formater er, og vil fortsatt være bedriftens hovedfokus i årene framover.

- Arbeidet med appen ble igangsatt vinteren 2011, og har til dels vært nybrottsarbeid da det er svært få som har laget tilsvarende applikasjoner i Norge. Prosjektet viser at små innlandsbedrifter kan ligge i forkant av utviklingen hvis viljen og evnen er tilstede. Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge, sier Nyberg.

Salgs- og markedssjef, Sondre Amdahl, i Skistar Trysil, er veldig godt fornøyd med resultatet.
- Trysil Magasin er gratis lesestoff for våre gjester mens de er i Trysil. Nå kan de også lese magasinet på iPad om de vil. Det tror vi mange vil sette pris på, sier Amdahl.