Åpne bakker og heiser i helga:
I overkant av 5 km med bakker er oppe, og det er kjørt langrensspor fra Mellomstasjonen til Åsavarpet- en tur på 20 km tur-retur.