Intervju med Synva Vinje, Markedssjef i Voss Resort

Hva med snølegging?
Vi starter å legge kunstsnø så fort kulda kommer.

Hvor mange snøkanoner har dere totalt?
18

Om det ikke er natursnø i sesongstart, hvor mange kilometer nedfarter kan dere åpne, bare ved hjelp av snøkanoner og kunstsnø?
3

Har dere økt kapasiteten på snøleggingen i nedfartene?
Ja, vi har gjort forandringer for å dekke fler meter av nedfartene. Automatisert kanonene og nokon kanoner er på tårn. På Voss er det også gjort grunnpreparering.

Har dere rabatt på tidlig kjøp av sesongkort?
Ja, men fristen gjekk ut 2.oktober. 500,- kr avslag

Har dere nye heiser eller forbedret heiskapasitet siden sist sesong?
Ja, vi har ny heis, en lenger heis i Badnakrokjen på Slettafjellet.

Har dere nye nedfarter eller gjort forandringer?
Ja, vi har gjort forandringer i nedfartene, dvs både omlegging, utviding og grunnpreparering av Familieløyp. Skibruer og kulverter.

Har dere ny terrengpark eller gjort forandringer?
Ja, vi har gjort enkelte forandringer i terrengparken med nokon nye elementer.

Hv med langrennsløyper og nye alternative turer. Er det gjort forandringer?
Ingen forandringer siden sist sesong

Hvor mange preppemaskiner har dere totalt?
4

Hvor mange varme senger har dere totalt på destinasjonen?
200

Har dere gjort noe spesielt overfor barn og barnefamilier?
Vi har et eget barneland for skileik, menaktiviteter for barn, Barneskirenn i Badnakrokjen kvar helg og i feriar. Gratis skiband nede i Bavallen. Voss er fyrst i Norden med Skiline. Ei registrering ein kan gjera på terminal/nett og få oversikt over antal høgdemeter ein har, kva heiser og antal løypekilomter.

Er det andre nyheter på Voss Resort?
Ja, ny veg til Bavallen og 100 nye parkeringsplasser.