- Vi har fått sterke reaksjoner fra kjørerne som er som er opprørt og føler at dette er nok et eksempel på hvordan deres interesser ikke blir ivaretatt sier president Cecilia Flatum

Mister lysten til deltakelse i OL

- Den første reaksjonen til kjørerne er at de mister lysten til å delta i OL, forteller landslagssjef Thomas Harstad fra Bali hvor hele laget er på to ukers treningssamling. - Vi avventer nå situasjonen men om det ikke blir en vesentlig bedre endring vil dette skape dårligere vilkår for våre kjørere i årene frem mot Sochi-OL

Bremser utviklingen av profesjonelle kjørere

Landslagskjører Kjersti Buaas (30) Vassfjellet Snowboardklubb er sterkt engasjert i arbeidet taskforce-gruppen gjør fordi de jobber for å ivareta snowboarderenes premisser, ønsker og behov.

- Dette er noe jeg brenner for. Det er en kultur som fortjener å bli respektert og jeg vil dele dette med dere fordi jeg tror og mener det fortsatt er håp om at vi kan vise hva som er best for oss.

Hun fortsetter. - Det er på tide at det skjer en endring i kvalifiseringssystemet. Den nåværende situasjonen vil bremse utviklingen av profesjonelle kjørere med dårlige, standardiserte løyper, for mange konkurranser totalt og mindre rom for kreativitet og individualitet

Kjersti Buaas "in action", foto Snowboardforbundet

 


Måten det ble gjort på er ikke "fair play"

Generalsekretær i Snowboardforbundet, Dagfrid Forberg sitter selv i taskforce-gruppen og mener situasjonen er uheldig.

- Til tross for FIS Snowboard Task Forces sitt arbeid med å sette sammen et fullverdig kvalifseringsssytem med TTR og FIS-events frem mot Sochi 2014, har FIS nå overstyrt sin egen organisasjon. Dette er ikke "fair play" sier hun.

Tror på endret og bedre kvalifiseringssytem

- Vi må se fremover og stå sammen for å ivareta kjørernes interesser sier president i forbundet Cecilia Flatum.
Taskforce-gruppen har løpet av de siste døgnet fått massiv støtte i det internasjonale snowboardmiljøet. Snowboardforbundet vil jobbe målrettet med å støtte opp om taskforce-gruppen sitt arbeid.
- Vi vil ha fullt fokus på prosessen videre og vil gjennom målrettet arbeid jobbe for å få til et bedre kvalifiseringssystem enn det som nå er vedtatt. Det krever tid og at vi samler oss, men vi har tro på at det kan gå avslutter presidenten.