1. Følg personen med øynene fra stedet vedkommende blir tatt av skredet og frem til punktet der personen forsvinner. Gjør deg opp en mening der det er sannsynlig personen har blitt begravd i snøen.

2. Ring politiets nødtelefon om mulig på 112.

3. Vurder om det er trygt å gå inn i skredområdet.

4. Kom deg så raskt du kan til området der du sist så personen og merk stedet med en ski eller stav.

5. Gjennomfør et hurtigsøk i området nedover fra forsvinningspunktet. Beveg deg raskt over området for å se etter vedkommende eller tegn til den forsvunnede. Rop, lytt og ring til vedkommendes mobiltelefon - har du skredsøker, benyttes den.

6. Gjennomfør et overflatesøk - der du og eventuelt andre beveger dere på linje fra forsvinningspunktet og nedover og finundersøker overflaten. Alle hjelpemidler benyttes for å få kontakt med vedkommende. Søk, lytt, ring, rop, bruk søkestangen sporadisk og se etter tegn.

7. Grovsøk gjennomføres ved at du og eventuelt andre på nytt beveger dere opp til forsvinningspunktet og systematisk går over området med søkestenger. Begynn søket nederst i skredområdet og beveg deg opp mot forsvinningspunktet. Start søk med søkestangen. Slik gjennomføres søk med søkestang: Stikk søkestangen maks to meter ned og stikk tre hull fra forsvinningspunktet og beveg deg cirka 50 cm fremover og gjenta prosedyren. Ved funn så lar du søkestangen stå mens du begynner å grave.

8. Vurder hvor langt vedkommende ligger fra hvor langt søkestangen stikker. Begynn gravingen litt på nedsiden av der hvor du tror den skadde ligger og grav inn mot der du tror hodet ligger.

9. Frigjør hodet så raskt som mulig. Forsøk å få kontakt med vedkommende og kontroller pusten og den generelle helsetilstanden.

10. Etter at personen er gravd ut av snøen blir vedkommende utsatt for nedkjøling. Finn frem det du har tilgjengelig som kan gi varme og legg personen på en jakke, sovepose eller en ryggsekk. Er personen bevisstløs eller har nedsatt bevisst legges personen i sideleie. Dekk kroppen til med resten av det du kan avse av varme klær og ustyr.

11.Ring om mulig politiets nødtelefon på 112 for å melde fra og få hjelp til vurdering av tilstanden til den skadde og hvordan dere skal komme dere ut av området. Er personen bevisst og ikke skadet så hjelp vedkommende i sikkerhet.