Vi har tatt en prat med Pelle Hedlund som har jobbet 17 år for skiskolen i Hemsedal Skisenter. Som svensk skilærer har alltid undret seg over nordmenns forhold til skiundervisning, og påpeker at faktisk alle har stor nytte av skiundervisning.

- Nordmenn tar gjerne leksjoner i golf eller tennis, men i skibakken ønsker de fleste å klare seg selv. Nordmenn flest er jo dyktige på ski, men alle har likevel mye å lære. Hvorfor de da ikke benytter seg av skiundervisning tror jeg skyldes en del myter og feiloppfatning rundt hva skiskole er. Mange tror nok fortsatt at skiskole kun passer for barn og dansker. Det folk kanskje ikke er klar over er at mange av våre skilærere har utdannelse og erfaring til å trene og undervisne aktive alpinister på høyt nivå.

Men hvorfor bør vi egentlig gå på skiskole?

- Nordmenn kjøper gjerne avansert og dyrt skiutstyr, og bruker lett 10 000,- på nye ski, men det investeres lite i teknikk. Følgen er at mange bare utnytter 50 % av skienes potensial, skrenser, arbeider feil eller har feil posisjon over skiene. Avanserte ski krever at man jobber riktig for at skiene skal komme til sin fulle rett og gi feedback. Skiene og skikjører skal kommunisere med hverandre og fungerer ikke dette stagnerer skikjørern. Skiundervisning er også bra for å få plukket bort dårlige vaner man raskt legger til seg.

Hva kan erfarne skikjører lære i skiskolen Pelle?

- En skilærer med utdannelse på trinn 4 eller skilærereksamen kan trene og undervise skiløpere på høyt konkurransenivå for både ungdom og voksen. Jeg har selv sett Kjus og Aamodt trene enkle "skiskolesvinger" og posisjonstrening. Dette er kanskje litt kjedelig, men har stor innvirkning på teknikk og kjørestil. Alle kan forbedre teknikken slik at man får bedre utnyttelse av skiene og gjøre skikjøringen mer økonomisk. Å se bra ut teknisk er jo heller ingen ulempe da.