Nå blir det ikke lenger en bratt "flaskehals" ved
inngangen til henget. Løypen blir også bedre planert og bredere i hele den nederste del.

Målet er at denne løypen blir et fullgodt alternativ til Bergensløypen, slik at trafikken blir jevnere fordelt
mellom de ulike løypene (spesielt på kveldskjøringene).

Når maskinene først er på plass i Lysløypen, vil vi i samarbeid med Bergen Freestyleklubb også foreta utbedringer på kuleløypen. Denne skal oppgraderes slik at den tilfredsstiller alle internasjonale krav.

Samtidig vil vi også benytte anledningen til å utbedre heistrasèene til Tvillingtrekkene.