Kif Sykkel NC Downhill 2010 i Kongsberg Skisenter

Alle klasser

Påmelding Fortrinnsvis via www.minidrett.no. Alternativt om du ikke får registrert påmelding der, kan du melde deg på nckongsberg@gmail.com.

Påmeldingsfrist: mandag 07.06.2010, etter dette mot
dobbel startkontingent.Etteranmelding godtas ikke rittdagen. NB! Startkontingent må være betalt før påmelding er gyldig.

Startkontingent
M/K 10-16 kr. 100,-, andre klasser kr. 200,-.
Betales til KIF Sykkel downhill, bankkonto 1202.47.11216
Betalingen merkes med for- og etternavn, samt klasse.
Lisens Gyldig lisens fremvises ved avhenting av startnummer.

Engangslisens/forsikring løses i sekretariatet. Sportsklasse kr. 150,- og ungdomklasser kr. 50,-.
Heiskort Dagskort kr. 150,-, Fredag-Søndag 450,-.
HUSK key-card ! Hvis ikke koster det kr 50,- i tillegg.

Heisen er åpen hele helgen
Fredag 16.00-20.00 Fri trening

Lørdag 09.00-11.00 Besiktigelse av løypa til fots
11.00-14.00 Fri trening
14.00-17.00 Kun hele run tillates. Ikke lov
til å gå i løypa. Mulighet
for logging av obligatorisk
gjennomkjøring.

Søndag 08.00-09:45 Trening og logging av
obligatorisk gjennomkjøring.
10.00 Prøveomganger/tidskjøring
13.00 Finaleomganger
NB! All trening i løypa forutsetter startnummer.
Hver deltaker skal ha kjørt igjennom hele løypen
minst 2 ganger før prøveomgangen/tidskjøringen.
Sekretariat Fredag 18.00-20.00
Lørdag 10.00-16.00
Søndag 08.00-10.00

Kif Sykkel NC Downhill 2010

Startrekkefølge
Nr. Klasser Nr. Klasser
1. K 10-12 Rekrutt 8. M Sport
2. M 10-12 Rekrutt 9. K Veteran
3. K 13-14 10. M Veteran
4. K 15-16 11. K Jun
5. M 13-14 12. M Jun
6. M 15-16 13. K Sen
7. K Sport 14. M Sen

Vi har dessverre ikke dusjmuligheter i ski anlegget. Toalett i ski kroa.

Kiosk Det vil være kiosk i ski anlegget. Åpen lørdag og søndag fra kl 10.00 og utover.

Veibeskrivelse
Kongsberg ligger 90km sørvest for Oslo. Følg E134
igjennom byen i retning Notodden, ca 2 km. Videre følger
du skilting til Funkelia, Kongsberg Skisenter.
GPS koordinater: N59°39,764', E009°37,331'
Regler For konkurransen gjelder NCFs regler.

Beskyttelsesutstyr i alle klasser.
HODET/ANSIKT: Bruk av hjelm er påbudt. Hjelmen bør
være av integraltype, d.v.s med montert hakebeskyttelse.
Dersom ikke integralhjelm benyttes, skal det benyttes
helhjelm med en form for tann-/hakebeskyttelse.
ARMER/FINGRE: Trøyen skal ha lange armer. Det skal
benyttes albuebeskytter. Det skal benyttes hansker med
lange fingre.
OVERKROPP: Brynje og ryggesøylestøtte, det anbefales i
tillegg nyrebelte.
BEN: Rytterne skal benytte bukser med lange ben, samt
kne- og leggbeskyttere.