Styret i det kommunale foretaket måtte ha kommunestyrets godkjennelse av økningen i investeringsbudsjettet for å realisere utbyggingen. 45 mill. kroner skal lånes, for å bygge et "nøkkelferdig" skianlegg på Roalden, med snøkanonanlegg, paviljong, seksseters stolheis og nødvendig infrastruktur.

To litt ulike utsettelsesforslag ble nedstemt, og dermed blir "full gass på Roalden", som ordførar Frank Sve har uttrykt det.