- Galematias", fikk gründer Olav Svartdal høre da han for over 40 år siden startet byggingen av det som senere skulle bli Gaustablikk Høyfjellshotell. Én grunn var at utbyggingen skjedde i det lokalbefolkningen oppfattet som ødeland, en annen den snirklete, smale og dårlige veien fra Rjukan og opp til Kvitåvatn.

Siden begynnelsen av 1970-tallet har Gaustaområdet likevel utviklet seg til å bli ett av de fremste vintersportstedene i Norge, mye takket være engasjementet fra Olav og Didi Svartdal og deres to barn Lars og Britt, som nå driver både hotellet og skisenteret.

Denne vinteren er også veiproblemene en saga blott.

- Inkludert litt grøfting og asfaltering som gjenstår og som skal tas til sommeren, er det brukt i alt 54 millioner kroner. For det har vi utvidet 3,5 km smal fjellvei til 6,5 meters bredde. Det har blitt mye sprengning, fjerning av løsmasser, bygging av natursteinsmurer og annet sikringsarbeid, sier prosjektleder i Statens Vegvesen, Trond Solbakken, som er godt fornøyd med resultatet.

Spleiselag
Da nye og storstilte utbyggingsplaner for Gaustaområdet ble presentert rundt år 2000, satte veieier Telemark fylkeskommune som krav at veien fra Rjukan til Svineroi måtte opprustes betydelig. Finansieringen ordnet seg gjennom et spleiselag mellom fylket (27 mill. kr), Tinn kommune (20 mill. kr) og utbyggerne i Gaustaområdet (7 mill. kr).

- Det er liten tvil om at den dårlige veistandarden har vært en hemsko for oss. Gjester har sagt "aldri mer", og det har vært både uhell og ulykker. Jeg og min mor hang sjøl og dinglet i ei fjellbjørk en gang på 70-tallet. Nå er vi stolte. Denne oppgraderingen er viktig både for Gaustablikk Høyfjellshotell og for de andre utbyggerne i området, sier Britt Svartdal.

Belastning
En annen som er glad for den nye Svineroiveien, er daglig leder Anfinn Maurud i det lokale busselskapet Tinn Billag. Billaget har naturlig nok en rekke oppdrag til og fra Gaustaområdet. De har bl.a. ansvaret for driften av Fjellbussen, som pendler mellom Rjukan og Gaustaområdet fem ganger daglig gjennom hele vintersesongen. Nå gleder han seg over at veien har fått en bredde som gjør at to busser fint kan møtes.

- Den dårlige veistandarden har vært en belastning for både sjåfører og materiell. Vi kjenner også til at mange utenbys busselskaper har vegret seg for å påta seg oppdrag til Gaustaområdet. Nå har de ingenting å frykte, snarere tvert om. Den nye veien til Gaustatoppen er en fornøyelse å kjøre, sier Anfinn Maurud.

Faktaramme:
Utbygging F651 Svineroiveien
Total kostnad: 54 mill. kroner
3,5 km vei utvidet til 6,5 m bredde
Sprengt 45 000 kbm fjell
Fjernet 50 000 kbm løsmasse
Lagt 4000 tonn asfalt
Bygd 400 m natursteinmur
Slått inn 500 rassikringsbolter
Støpt 1140 m armert 90 cm høyt betongrekkverk
Lagt 2 km stål autovern

Gjenstående arbeid sommeren 2010:
Legge nødvendig is- og steinsprangnett (etter erfaringer fra i vinter)
Grøfte og asfaltere de øverste ca 2,5 km vei.

Bildet nedenfor
Med 6,5 meters bredde som minimum, kan to busser fint møtes hele veien fra Rjukan og opp til Gaustatoppen.