The Arctic Challenge og Snowboardforbundet har siden 2007 jobbet med å få VM til Norge, og med Oslo kommune på lag er prosjektet nærmere en realisering enn noensinne.

Et langt skritt nærmere snowboard-VM i Norge
- Dette er en stor dag for alle snowboardere! Det er fantastisk at politikerne i Oslo ser hvilke muligheter som ligger i et snowboard-VM både for sporten og for byen. I dag er vi takknemmelige, glade og stolte for støtten og tilskuddet til VM 2012, sier president i Snowboardforbundet Cecilia Flatum.
- Med tilskudd og garanti fra Oslo kommune i ryggen kan vi lage det beste og største snowboardarrangementet på norsk jord noensinne, forteller daglig leder i The Arctic Challenge, Henning Andersen.

Fortsatt usikkerhet rundt arenaen i Tryvann
- Med den økonomiske sikkerheten på plass gjenstår det bare å få godkjent utbygging av arenaen i Tryvann Vinterpark, forteller forbundspresidenten. - Den nye markaloven spiller inn her og til syvende og sist er det Miljøverndepartementet med Erik Solheim i spissen som avgjør den spennende saken.
- VM-arenaen blir en del av Tryvann Vinterpark og vi vil jobbe alt vi kan for å få gjennomslag for byggesaken, forteller daglig leder i Tryvann Skisenter Anders Wassgren.

Endelig VM-beslutning internasjonalt i mai 2010
Bak søknaden står arbeidsgruppa for Snowboard VM 2012, denne består av Snowboardforbundet, The Arctic Challenge og Tryvann Skisenter AS.

Våren 2010 skal de internasjonale organisasjonene World Snowboard Federation (WSF) og Ticket to Ride World Tour (TTR) ta de formelle beslutninger om å gjennomføre et VM i 2012.
- For at TTR og WSF skal gi sine tilslutninger må økonomi og arena være på plass. Med kommunens tilstutning er vi langt på vei mot målet, så nå må vi jobbe for at arenaen blir en realitet, forteller Henning Andersen i TAC.