Hva er ulempen med sykling? Det kan ofte bli konfliktsituasjoner når syklister skal dele veiene med bilister. Jo mer populært sykling blir, jo flere farlige situasjoner kan oppstå i trafikken i møte mellom bilist og syklist. Det skaper også gjerne irritasjon for bilistene å måtte kjøre i kø etter en syklist. Farten er jo ikke den samme.

Andre konflikter som kan oppstå er når syklisten beveger seg på stier hvor folk ellers er vant til å ferdes til fots. En syklist i stor fart ned en bakke som møter en familie med små barn, er ikke en heldig situasjon. Hvem skal vike? Syklist eller fotvandrere? Ferdsel både på veier og turstier vil kunne skape konflikter for syklister og andre, og utviklingen av sykling som fritidssyssel vil dermed vanskelig kunne bli optimal.

Hva kan løsningen være for å gjøre bilist, fotturist og syklist til lags? Løsningen må være å fjerne syklisten fra veiene og stiene, og lage egne sykkelløyper i terrenget. Hvor i terrenget burde disse løypene være? Hovedidéen er å legge sykkelløypene der det finnes langrennsløyper fra før. Fordelen er at der er folk vant til å ferdes på vinteren, og det finnes allerede både kart og skilt. Ved å tilrettelegge med grunnpreparering for sykkelløyper på sommerstid, vil langrennsløypene kunne tas i bruk tidligere. Dette vil dermed også glede turskiløpere i form av lengre vintersesong.

Å tilrettelegge en sykkelløype koster kr 150.000,- per km. Hvem skal ta kostnaden? Dette kan være et pilotprosjekt for fellesgodefinansiering. Fordelen med å lage sykkelløyper, er at de vil bli varige. Og myndighetene kan legge grunnlaget for dette ved å gjøre et nasjonalt vedtak som sier at der det finnes langrennsløyper, der kan det tilrettelegges for sykkelløyper om sommeren. Det bør også utformes en standard godtgjørelse til grunneier per km, slik at grunneierne ikke bare får inntekter på vinteren, men hele året.

Tenk bare på din egen favorittlangrennsløype: Ville du ikke også ha benyttet den på sykkel om sommeren hvis det var mulig? Jeg tror mange av dem som har kjøpt hytter på fjellet pga de flotte langrennsløypene også vil benytte hytta mer på sommerstid hvis de i tillegg kunne ha syklet i løypenettet.

Hvis vi får sykkelløyper som nevnt over i terrenget, vil Norge ha ytterligere et unikt turistprodukt å selge.