Send dine forslag til awards@snowboardforbundet.no 


STEP 1) Hvem synes du skal nomineres til de ulike kategoriene? Send dine forslag til awards@snowboardforbundet.no innen fredag 10. oktober.
STEP 2) Fra 13. til 26. oktober kan du stemme på de nominerte. Mer informasjon kommer når juryene har arbeidet med blant annet DINE forslag til nominerte.
STEP 3) 7. november vil de kårede vinnere krones under SnowboardAwards på Månefisken i Oslo.


Her er kategoriene:
JURYENS GUIDELINES - PRISER SNOWBOARDAWARDS 2008:
Årets snowboardfilm
• god teknisk gjennomføring
• gir et inntrykk av kjørernes personlighet
• gir et positivt bilde av snowboard som miljø og aktivitet
• gode bilder (med tanke på lys, variasjon, kreativitet, natur, spektakulære locations)
• setter tanker i sving gjennom å utfordre seerne på en kreativ eller fortellende måte
• god musikkbruk
• nyskapende

Årets filmpart
• oppfinnsom kjøring, originalitet
• gir et inntrykk av kjørerens personlighet/stil
• gir et positivet bilde av snowboard som miljø og aktivitet
• teknisk kjøring
• dra-på-faktor
• variert kjøring

Årets bilde
• teknisk godt bilde (med tanke på utsnitt, eksponering, bruk av lys/kontraster)
• originalitet, spesiell setting/annerledes
• bra timing
• får frem en stemning, utfordrer på en kreativ eller fortellende måte
• får frem et triks/kjøring på en god måte

Årets klubb
• mye aktivitet for medlemmer hele året (trening, konkurranser, turer, sosiale tilstelninger)
• medlemsverving
• alle i og rundt klubben blir godt ivaretatt (dugnadsgjeng, bredde og toppidrett)
• stiller snowboard i et godt lys (overfor nærmiljø, media, foreldre, NSBF og lignende.)
• miljøskapende, samlende og inkluderende
• flinke til å eksponere klubb, aktivitet og snowboard generelt i media.

Årets ildsjel
• god ambassadør for verdier knyttet til snowboard
• som har stått på for snowboard i mange år, både i opptur og nedtur
• vært med å fremme snowboard sine interesser
• vist enestående dugnadsinnsats
• jobbet mye for snowboard, uten intensjon om egen vinning
• kjempet for snowboard sine rettigheter i ulike settinger
• et "ja-menneske"

Årets rookie (jente og gutt)
• gått fra å være ukjent til å være kjent forrige sesong
• oppsiktsvekkende gode resultater (nasjonalt og internasjonalt)
• slått igjennom sist sesong, blomstret!
• allsidig og teknisk kjøring, god brettkontroll
• entusiastisk og ambisiøs i forhold til å utvikle seg videre

Årets kjører (kvinne og mann)
En kjører som har utmerket seg sist sesong ved:
• topplassering(er) i store internasjonale konkurranser
• inspirasjonskilde for andre utøvere
• god videopart
• fronter snowboard på en god måte
• "en likandes person"
• fremragende kjøreferdigheter (teknisk god, allsidig, oppfinnsom m.m.)
• bidrar til å utvikle sporten videre

Årets standout
En pris som bare deles ut ved spesielle anledninger dersom det i løpet av sesongen har vært spesielle situasjoner/hendelser som gjør at en person fortjener den. Situasjoner/hendelser som feks:
• bidratt til best mulig premisser for Snowboardforbundet (økonomisk, politisk, snowboardmiljø)
• oppnådd "verdensrekord"
• funnet opp et nytt triks
• sørget for/fått til innendørs pipe i Norge
• gjort andre banebrytende ting til snowboardsportens beste

Snowboardforbundets ærespris
Til en person som har:
• stått på for snowboard i mange år
• betydd mye for snowboardsportens utvikling
• bidratt til at snowboard har fått en sterkere posisjon i idretts-Norge
• vært medvirkende til at snowboard har fått bedre og mer omtale i media
• bidratt til økt interesse for snowboard
• vært med å bevare snowboardsportens særegenhet (ivaretatt snowboardforbundets verdier: "åpen, modig, leken og rocka" og jobbet etter mottoet: sammen gjør vi hverandre best)
• vært med på å påvirke rettighetene for snowboardsporten (andel av økonomiske midler fra NIF, stat og kommune)
• jobbet for å utvikle og forbedre konkurransesystemet i snowboard


Send dine forslag til awards@snowboardforbundet.no innen fredag 10. oktober.

Mer informasjon om arrangementet finner du her: http://www.snowboardforbundet.no/?page=1313