14. og 15. oktober arrangerer Norges Astma- og allergiforbund (NAAF) en stor inneklimakonferanse på Beitostølen. Meningen er at dette fra nå av skal bli et årlig høstarrangement.

- Kontakten med NAAF om disse planene har lært oss masse om hvordan vi kan skape et mest mulig helsevennlig og godt inneklima i boenhetene våre, sier direktør Atle Hovi i Beitostølen Resort.

NAAF har sammen med ledelsen for Beitostølen Resort foretatt en gjennomgang med sikte på å foreslå tiltak som styrker inneklimaet. Tiltakene iverksettes fortløpende.

- Da vi startet prosjektet var vi akkurat i ferd med å bestille heldekkende tepper til konferansehallen vår. Dette snudde vi om på etter klar anbefaling fra NAAF, som mente vi måtte velge tregulv for å få besøk av allergikere, sier Atle Hovi.

Tilrettelegging for gjester med astma og allergi kan blant annet dreie seg om materialvalg, ventilasjon, temperatur og renholdsrutiner.

- Som et resultat av samarbeidet med NAAF har vi nå også satt opp pollenfrie uker i mai, slik at allergikere kan nyte frisk fjelluft i en periode da det ofte er vanskelig for dem å være i lavlandet, sier Atle Hovi.

Til høstens konferanse om inneklima kommer representanter for byggebransjen, offentlige etater, bedrifter med ansvar for drift og forvaltning av bygg samt en rekke organisasjoner og yrkesgrupper tilknyttet byggfag.

Inneklima og luftforurensning antas å være to viktige årsaker til den voldsomme økningen i forekomsten av astma, allergi og eksem. Siden 1950-tallet er antall nordmenn som er berørt av disse problemene mangedoblet, og omfatter nå trolig om lag 1,4 millioner mennesker.

Beitostølen Resort har de senere årene jobbet bevisst og langsiktig for å utvikle seg som helårs reisemål for folk som vil feriere til fjells. Hovedgrepet har vært å kombinere servicekvalitet med utvikling av stadig nye aktivitetstilbud. Beitostølen representerer nå drøyt 90 prosent av det samlede antall årlige turistovernattinger i hele Øystre Slidre kommune.