Utbyggingen av Wyller MultiArena vil gi et kjempe løft for snø idrettene, Snowboard, Alpint og Freestyle. Anlegget øker tilbudet for trening og konkurranser i Oslo området vesentlig. Det blir også en arena for arrangementer som The Arctic Challenge. Utbyggingen blir ikke minst viktig for uorganisert idrett for barn og unge.

Vi er glade for denne beslutningen. Dette er en viktig og riktig utvikling for The Arctic Challenge, Snø idretten i Oslo og Tryvann Vinterpark; sier Anders Wassgren, daglig leder Tryvann Skisenter as.

For å få deler av Wyller MultiArena på plass allerede til vinteren 2009 er Tryvann Skisenter as avhengige av å få på plass en rammeavtale med Oslo Kommune som det har blitt jobbet med siden sommeren 2007. I tillegg må det jobbes veldig tett med Oslo Kommune for å få en rask byggesaks behandling. Byggearbeidene må startes før medio juni for at trinn 1 Wyller MultiArena skal bli ferdig til sesongen 2008/2009.

Gitt at de forutsetninger som ligger til grunn i samarbeidet mellom Oslo Kommune og Tryvann Skisenter as er på plass, og at forsvarlige kommersielle avtaler vedrørende finansiering og levering kommer på plass så vil bygging av Wyller MultiArena Trinn 1 starte medio juni 2008.

Total investeringen er beregnet til 100 MKR, og Tryvann Skisenter as vil sørge for finansieringen av de resterende 67 MKR utover de 33 MKR(2007) som Oslo Kommune bidrar med til idrettsanlegget.
Byggingen vil skje over to trinn, og trinn 2 er beregnet til å starte våren 2009.


Tryvann Skisenter AS eier og driver de to største alpinanleggene i Oslo-området; Tryvann Vinterpark og Varingskollen med til sammen over 60 prosent markedsandel i Stor-Oslo-området. Alpinanleggene har ca. 250 000 besøkende per sesong. Tryvann Vinterpark alene er Norges 6. største alpinanlegg (07-08 sesongen).

Bilder fra Tryvann