For løsningene finnes.
I Hvit Vinter sier vi: Vi må fylle riktig og fyre riktig. Vi må ta i bruk mer klimavennlige biodrivstoff i biler, lastebiler og busser, og vi må varme husene våre med pellets og ved, og med varmepumper.
Enkeltpersoner kan støtte arbeidet i kampanjen direkte via nettsida www.hvitvinter.no. Vintersportsbedrifter og skisteder gir vi gjerne råd og tips om konkrete tiltak.

Hvit Vinter har som mål at bekymringen for - og gledene ved - snø samler profilerte utøvere (som Kjetil André Aamot og Vegard Ulvang), turmennesker, vinteridrettsbedrifter, idrettslag og forbund i en stafett der vi hjelper hverandre til å søke, og benytte, de klimavennlige energiløsningene.