Gjestane får være med på ei reise i tid...

"...Ein dag skjedde underet hjå ein metallsmed i Lilleasia.
Eit jernstykke vart liggande att i glohaugen. Jernet vart herda, vart hardt.
Det vart stål. Det vart betre enn bronse..."

...frå oppdaginga av jernet og opp mot vår tid, til den store plassen jernutvinning har hatt for Hallingdal..

"Tusen år tok det før kunsten om å framstille jern nådde Norden
I myrane mot fjellet fant HALLINGANE malmen..."

Gjennom eit ekte og intimt møte med historier frå Hallingdal som særleg er inspirerte av naturen, kjærleiken og dei underjordiske, får gjestane oppleve eit spel både utandørs og inne i husa krydra med musikalske opplevingar med røter i norsk folkemusikk.

7 onsdager på musea i Hallingdal

28 juni, Hallingdal Museum, Nesbyen -12 juli, Ål bygdamuseum
19 juli, Dagali museum -26 juli, Hemsedal Bygdatun
2 august, Gol bygdemuseum,Skaga -9 august, Hol bygdemuseum
16 august, Hemsedal Bygdatun. Pris 150 pr voksen, barn 4-14 75,barn 0-4 gratis

Kl:17.00 Museet er ope for omvisning
Kl:18.00-19.30 Det magiske jernet

Manus:Eldgrim Springgard - Regi Tone Aas Skalevik - Musikk,ide og produksjon Haugafolk
Framsyninga er eit samarbeid mellom Hallingdal Museum, Hallingdal Reiseliv,Hallingkost og Haugafolk