- Maria Kannegaard Trio
- Elin Rosseland Trio
- Isglem
- Mystic Woods
- Are Rosseland og Kristin Andresen Kvartett

Festivalen skal først og fremst etableres som en scene for ung norsk samtidsjazz, men selvfølgelig også favne om mer tradisjonelle uttrykk som mainstream og swingjazz.

Fra neste år av legges det også opp til spennende møter mellom jazz- og folkemusikere. I tillegg håper festivalsjef Svein Rosseland også etterhvert å kunne hente inn gjesteartister fra Skandinavia og utlandet ellers.

Hemsedal Jazzfestival skal vokse, men fortsatt være en intim festival.

Festivalen eies og drives av Svein Rosseland gjennom foretaket Jazzscenen. Men, uten den sterke støtten fra lokale bedrifter, og entusiastiske og imøtekommende musikere, hadde det ikke vært mulig å gjennomføre festivalen.

Hele festivalprogrammet ligger på: www.hemsedaljazzfestival.com

Hemsedal Turistkontor er billettsentral.

Introduksjonskurs i jazzvokal med vokalisten Line Horneland
Hemsedal Jazzfestival har flere formål, og ønsker blant annet gjennom konserter og kurs å inspirere ungdom til å utforske jazzen som uttrykksform. Derfor tilbyr festivalen i år et seks timers introduksjonskurs i jazzvokal lagt over to dager.

Kurset er åpent for både ungdom, fra 16 år, og voksne som liker å synge. Improvisasjon i gruppe med utforsking av klang, styrkegrader, rytmiske elementer og harmonikk. Arbeid med standardmateriale.