Seterløypen har stor sett vært bra i den nederste delen, men øverst har det vært lite snø og hardt. Heistraseen har også vært i dårlig forfatning, spesielt det første partiet.

For øyeblikket snør det lett i Eikedalen, og vi regner med at forholdene bedrer seg her til helgen.

Bergensløypen begynner etter hvert å bli bra, etter mange døgn med snøproduksjon.
Dessverre er det fremdeles nesten ikke snø, langs med heisen (nederste del).
Her er det svært vanskelig å komme til med snøkanonene, i tillegg har vindretningen (fra øst) ikke vært gunstig for produksjon i dette området.

Vi kommer likevel til å forsøke på nytt, så snart det blir kaldt nok igjen.
For fremtiden vil vi prøve å finne en bedre løsning på dette problemet. Det har ikke noen hensikt å sitte med en fin løype, som ingen har tilgang til.

Vi har for øvrig et lite håp om at disse heisene skal bli klar til helgen.

Vi hadde også planlagt å starte med kveldskjøring i dag. Dette kommer vi ikke til å gjøre. Vi ønsker bedre forhold, og bedre heiskapasitet, før vi starter opp.
Vi har derfor valgt å utsette åpning på kveldstid til tirsdag 10. januar.