Hvis vi kun klarer å åpne Familiebakken vil denne i første omgang bli reservert for trening. Offisiell åpning vil da sannsynligvis bli utsatt til 05.11


Første trinn av ny terrengpark er ferdig utbygd
Området som ligger mellom Vestsideheisen og Seterløypa på Vestsiden er på hele 75 daa.Her er det klargjort flere skogsløyper, skogen er tynnet ut og terrenget er planert.

Til sesongen vil dette området bli tilrettelagt for Off-piste og skogskjøring under sikre forhold. Nytt snøanlegg. I Bjørnliløypa på Vestsida er nytt snøanlegg ferdigstillt. Dette sikrer gode snøforhold i nok en av Kvitfjell sine hovedtraseer. Hele 85% av anlegget er nå dekket med kunstsnø noe som sikrer gode snøforhold og en lang vintersesong.

Servering
To nye severingssteder vil i løpet av høsten åpne i Kvitfjell. I mellomstasjonen åpnes det til jul en ny kafeteria i tilknytning til GGH. Her vil det bli tilrettelagt med et variert tilbud både på dag og kveldstid. På Vestsiden i tilknytning til Tyrihans ferdigstilles i disse dager en ny pizzarestaurant. Her skal det serveres hjemmelagd pizza i kjent " Tyrihans stil".