Løypen er nå ferdig planert, og vi er svært godt fornøyd med resultatet.Løypen har fått et jevnt og fint fall, og er en god blanding av både en blå, rød og svart løype. Til en forandring fra det øvrige løypenettet, så består underlaget her av 95 % jord. Det er kun i den helt nederste del, underlaget består av knust fjellmasse.

Denne uken begynte også arbeidet med å montere stolper/flomlys. Det vil bli satt opp 18 lysmaster (12 i de øvrige lysløypene). Det skal etter hvert monteres ca. 80 stk. 400 w lamper. (Lysløypen i Setertrekket har til sammenligning kun 24 stk.)

I utgangspunktet tar vi sikte på å starte opp med kveldskjøring 3. januar.


I tiden frem til sesongstart, vil det være stor aktivitet i Eikedalen. Til glede for mange bileiere vil vi utbedre deler av parkeringsplassen, samt veien inn til hovedbygget. Det blir dessverre ikke asfaltdekke med det første, men vi kommer til å legge på 700 tonn med grus/stein for å fjerne ujevnheter etc.

Restaurantkjeden Bon Appètit, kommer også til å bygge om kafeteriaen i hovedbygget, til en fullverdig Bon Appètit restaurant. Vareutvalget skal bli bedre, og det vil bli lagt mer vekt på å servere sunn mat.

Vi har også laget til et nytt utsalgssted for heiskort. Dette er plassert i det gamle skiskolebygget ved Tvillingtrekkene. I første del av sesongen skal dette benyttes utelukkende til salg av sesongkort.
På travle dager vil vi kunne selge heiskort fra 4 forskjellige plasser, fordelt på 6 kasser.

Vi kommer også til å anskaffe flere rails til brettkjørere/jibbere. Ettersom de øvrige railsene er plassert ved Setertrekket, vil de nye mest sannsynlig bli satt opp i det samme området.

For de som ønsker seg en hyttetomt med ski in/out i Eikedalen, så vil dette være mulig å anskaffe i løpet av 2006. Det vil komme mer informasjon om dette på www.eikedalen.no i den nærmeste fremtid. Dette vil bli noen av de finest beliggende tomtene på Kvamskogen.