Det begynte en gang på 60-tallet. Sherman Poppen lagde "the Snurfer" og opplevde surfing på snø for første gang. Sporten snurfing vokser i USA, men liten utvikling skjer før Jake Burton dukker opp med sine første snowboard utover 70-tallet. Siden det har utviklingen aldri stoppet, hverken når det gjelder teknologi eller prestasjoner. Her er dokumentarfilmen We Ride, historien om snowboardkjøring: