Geilo Holiday vil være først ut med å tilby treningsforhold på snø for alpinkjørere. Allerede 12. September vil det være klar alpintrase for klubber og lag, som ivrer etter å komme på snø. Snø som er produsert på Geilo i vinter, dekkes med filtduk og skal sammen med snø produsert fra en ny snømaskin med ny teknologi, bidra til at Geilo vil være det aller første skianlegget som kan tilby skikjøring så tidlig på høsten.
- Det var imponerende å se snø maskinen på skimessen i Innsbruck, produsere snø på opptil 25 varmegrader. Maskinen skal videre til oss i vinter, sier Stein Verpe i Geilo Holiday.
- Vi synes det er veldig spennende å være først ut med å kombinere snølagring og snø produksjon på varmegrader. Skifolket ivrer etter å komme på ski og får nå den muligheten på Geilo allerede i september. Skiområdet i Havsdalen vil være arena for denne satsingen. Området ligger 1000 moh. i nordvendt terreng og egner seg dermed godt, sier Verpe.

Geir Ødegaard Olsen har lang erfaring innen snø produksjon, han var med på å gjøre det umulige mulig i Sotsji under Vinter OL og gleder seg til å få dette til på Geilo.
- Geilo har de riktige forutsetningene for denne typen av prosjekt, sier Ødegaard.
- I Sotsji produserte vi 450 000 m3 snø mens på Geilo starter vi med 35 000 m3. 25 000m3 i Havsdalen og 10 000 m3 i Geilolia. I Geilolia ønsker vi å sikre tidligere åpning av Tirilparken som i dag blir omtalt som en av Norges beste parker. Ved å gjenbruke snøen tilrettelegger vi ikke bare for tidlig åpning, vi tenker også på miljø og energi og det er viktig, sier Ødegaard.
- Vi gleder oss til å ønske skimiljøet velkommen til rekordtidlig samlinger på Geilo, sier Martina Svensson i Geilo Holiday.
- Det har allerede kommet inn bestillinger fra lag og klubber som nå velger å trene i Norge istedenfor å reise utenlands. De gode forholdene Geilo har både for løp og sykling i fjellet vil gjøre treningsmulighetene utover høsten komplette med denne nye satsingen.

Normalt åpner Geilo skisesongen første del av november. I år vil Geilo være tidligst ute og det allerede fra den 12 september.

Satsingen på tidlig snø på Geilo har blitt realisert etter et samarbeid mellom Geilo Holiday og Innovasjon Norge.  Satsingen er et pilotprosjekt i Norge som sikrer tidlige skimuligheter uavhengig av kuldegrader.