Alpene er et yndet reisemål for nordmenn, men ikke bare på vinterstid. Sammen med The Alps ønsker vi nå å kartlegge våre leseres sykkelønsker i alpene.

Vi håper du kan ta deg 5 minutter til å svare på denne undersøkelsen!