Skiinfos vilkår og betingelser

Denne artikkelen definerer vilkårene og betingelsene for levering av tjenester på www.onthesnow.com, heretter referert til som «tjenesten» og betingelsene for bruk av tjenesten av brukeren.

Enhver tilgang til og/eller bruk av nettstedet www.onthesnow.com innebærer aksept av og overholdelse av alle vilkårene i disse betingelsene og deres ubetingede aksept. De utgjør derfor en «kontrakt» mellom tjenesten og brukeren.

I tilfelle en bruker ikke ønsker å godta hele eller deler av disse vilkårene og betingelsene, blir han/hun bedt om å si opp all bruk av tjenesten.

1. Juridisk varsel

Nettstedet www.skiinfo.no er publisert av:

Mountain News LLC
101 Santa Cruz Avenue #37
Los Gatos, CA
95031, USA

MVA-ID: US85-3300684
Telefon: +1 408-444-9001

Publiseringsdirektør, juridisk ansvarlig, er Chad Dyer, COO / Global Managing Director
(newsroom@mountainnews.com)

Skiinfo er et MountainNews Group-selskap

Mountain News LLC
101 Santa Cruz Avenue #37
Los Gatos, CA
95031, USA

2. Definisjoner

► Bruker: Brukeren er enhver person som bruker nettstedet eller noen av tjenestene som tilbys på nettstedet.
► Brukerinnhold: Begrepet «Brukerinnhold» refererer til dataene som overføres av brukeren i de forskjellige delene av nettstedet.
► Medlem: Begrepet «medlem» refererer til en bruker identifisert på nettstedet.
► Identifikator: Begrepet «Identifier» dekker informasjonen som er nødvendig for å identifisere en bruker på nettstedet for å få tilgang til områder som kun er for medlemmer.
► Passord: «Passordet» er konfidensiell informasjon, som brukeren må holde hemmelig, slik at de, brukt sammen med identifikatoren deres, kan bevise identiteten.

3. Tilgang til tjenesten

Tjenesten er gratis tilgjengelig for alle brukere med Internett-tilgang. Alle kostnader knyttet til tilgang til tjenesten, enten det er maskinvare, programvare eller kostnader for Internett-tilgang, er utelukkende brukerens ansvar. Brukeren er alene ansvarlig for at datautstyret fungerer som det skal, og at de har tilgang til Internett.

Enkelte deler av nettstedet er reservert for medlemmer etter identifikasjon med deres bruker-ID og passord.

Skiinfo forbeholder seg retten til å nekte tilgang til Tjenesten, ensidig og uten forvarsel, for enhver Bruker som ikke overholder disse Bruksvilkårene.

Skiinfo bruker rimelig innsats for å gi kvalitetstilgang til Tjenesten, men er ikke forpliktet til å gjøre det.

Skiinfo skal ikke holdes ansvarlig for svikt i nettverket eller servere eller andre hendelser utenfor rimelig kontroll som hindrer eller forringer tilgang til Tjenesten.

Skiinfo forbeholder seg retten til å avbryte, midlertidig suspendere eller endre uten varsel.

Skiinfo forbeholder seg retten til å avbryte, midlertidig suspendere eller modifisere tilgangen til hele eller deler av Tjenesten uten varsel, for å sikre vedlikehold, eller av annen grunn, uten at avbruddet gir opphav til noen forpliktelse eller kompensasjon.

4. Åndsverk

Bruken av denne tjenesten er forbeholdt strengt personlig bruk. Enhver reproduksjon eller representasjon, helt eller delvis, for andre formål på et hvilket som helst medium, er forbudt. Manglende overholdelse av dette forbudet utgjør en forfalskning som kan medføre det sivile og strafferettslige ansvaret til forfalskeren.

Offisielle omtaler angående opphavsretten vises på denne siden. Alle rettigheter forbeholdt. Internasjonale lover om opphavsrett beskytter alle bilder, tekst, programmer og annet materiale på dette nettstedet (heretter kalt «Site Elements»). Enhver kommersiell bruk av noen av nettstedselementene er forbudt med mindre det er uttrykkelig skriftlig autorisert av Skiinfo. Du samtykker i å ikke endre eller slette noen merknader om opphavsrett, varemerker eller andre eiendomsrettigheter fra materiale som vises på eller lastes ned fra dette nettstedet, og du erkjenner at du ikke får noen eierskapsrettigheter ved å bruke dette nettstedet eller nettstedselementene.

Brukeren er alene ansvarlig for brukerinnholdet som han/hun legger ut på nettet via tjenesten, samt tekster og/eller meninger som han/hun formulerer. Han/hun forplikter seg til å sikre at disse dataene sannsynligvis ikke vil skade de legitime interessene til noen tredjepart. Som sådan garanterer han/hun Skiinfo mot enhver regress, basert direkte eller indirekte på disse ordene og/eller dataene, som kan bringes av noen mot Skiinfo. Spesielt godtar brukeren å betale ethvert beløp som følge av en tredjeparts krav mot Skiinfo, inkludert saksomkostninger og saksomkostninger.

Skiinfo forbeholder seg retten til å slette hele eller deler av brukerinnholdet, når som helst og av hvilken som helst grunn, uten forvarsel eller begrunnelse. Brukeren vil ikke kunne fremsette krav i denne forbindelse.

5. Personlig informasjon

Med respekt for personvernet til sine brukere, erkjenner Skiinfo at innsamling og behandling av personopplysninger, utført på denne siden, gjøres i samsvar med gjeldende lovgivning og GDPR.

For mer informasjon om databeskyttelse, les Personvernerklæring.

6. Innsending av anmeldelser og annet innhold

Det er vår policy å nøye gjennomgå hver feriestedsanmeldelse og førstehåndsrapport («anmeldelse») som er lagt ut på Skiinfo for å sikre riktig språk og innhold. Enhver anmeldelse som inneholder uanstendig, truende eller potensielt ærekrenkende språk må fjernes.

Anmeldelser vil også bli fjernet hvis de inneholder:

– Kommersielle nettadresser eller e-postadresser som er selvpromoterende.

– Avkortede, vanskelige å forstå anmeldelser på ett eller to ord (f.eks. «Vail suger!!» eller «Chamonix er kult!!»).

– Overtredelser av akseptert nettetikett. (f.eks. HOVEDSTAVER, osv.).

– Gjentatte ord. Flere innlegg vil bli slettet.

– Mangel på relevans for domenet, restauranten eller stedet.

– Hatytringer eller off-topic politisk agenda.

– Udokumenterte påstander om sikkerhetsproblemer av noe slag.

7. Ansvarsgrenser

Nettstedet Skiinfo.no er et turistinformasjonsnettsted om alpinanlegg og spesielt om snøforholdene deres.

Informasjonen som publiseres på nettsiden Skiinfo.no kommer fra kilder som anses som pålitelige (turistkontorer, skiløyper, regionale turistkomiteer, etc.). Skiinfo kan imidlertid ikke garantere nøyaktigheten eller relevansen av disse dataene. I tillegg er informasjonen gitt på dette nettstedet kun til informasjonsformål og utgjør ikke råd eller anbefaling av noe slag.

Skiinfo kan følgelig ikke holdes ansvarlig for bruken av informasjonen og innholdet som er tilgjengelig på siden på noen som helst måte. Brukeren er alene ansvarlig for riktig bruk, med dømmekraft og ånd, av informasjonen som gjøres tilgjengelig på nettstedet.

I tillegg samtykker Brukeren til å holde Skiinfo skadesløs for eventuelle skader direkte eller indirekte knyttet til bruken av Tjenesten.

Tilgang til enkelte deler av nettstedet Skiinfo.no krever bruk av bruker-ID og passord. Passordet, valgt av brukeren, er personlig og konfidensielt. Brukeren godtar å holde passordet hemmelig og ikke avsløre det i noen form. Bruk av bruker-ID og passord på Internett er på brukerens egen risiko. Det er brukerens ansvar å ta alle nødvendige tiltak for å beskytte sine egne data mot ethvert angrep.

Skiinfo forplikter seg til å sette på plass alle nødvendige midler for å garantere sikkerheten og konfidensialiteten til de overførte dataene. Brukeren informeres om at en eller flere informasjonskapsler, som ikke inneholder personlig informasjon, kan plasseres på harddisken hans for å sikre identifiseringen.

Brukeren erkjenner at han/hun er klar over begrensningene og begrensningene til Internett og erkjenner som sådan umuligheten av en total garanti for sikkerheten til datautveksling. Skiinfo vil ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som følge av overføring av informasjon, inkludert overføring av brukerens innlogging og/eller passord, via tjenesten.

Skiinfo skal under ingen omstendigheter, i den grad det er tillatt av gjeldende lov, være ansvarlig for noen direkte eller indirekte, tilfeldige eller følgeskader av noe slag som følge av utilgjengelighet av tjenesten eller fra bruk av tjenesten. Begrepet «Bruk» må forstås i vid forstand, det vil si enhver bruk av nettstedet overhodet, lovlig eller ikke.

Brukeren samtykker generelt i å overholde alle gjeldende regler i Norge.

8. Hypertekstlenker

Nettstedet Skiinfo.no inneholder hypertekstlenker til nettsteder publisert og/eller administrert av tredjeparter.

I den grad det ikke utøves kontroll over disse eksterne ressursene, erkjenner Brukeren at Skiinfo ikke påtar seg noe ansvar for tilgjengeligheten av disse ressursene, og kan ikke holdes ansvarlig for innholdet.

9. Force majeure

Skiinfo kan ikke holdes ansvarlig i tilfelle force majeure eller fakta utenfor selskapets kontroll.

10. Utviklingen av denne kontrakten

Skiinfo forbeholder seg retten til å endre vilkårene, betingelsene og omtalen av denne kontrakten når som helst.

Brukeren oppfordres til jevnlig å lese siste versjon av brukervilkårene som er tilgjengelig på nettsiden www.skiinfo.no.

11. Varighet og oppsigelse

Denne kontrakten er inngått på ubestemt tid fra det tidspunktet brukeren bruker tjenesten.

12. Gjeldende lov og jurisdiksjon

Lovreglene som gjelder for innholdet og dataoverføringene på og rundt siden er bestemt av norsk lov. Ved en tvist, som ikke kunne avgjøres i minnelighet, er det kun de norske domstolene innenfor jurisdiksjonen som har domsmyndighet.

13. Tilbud/kampanjer og snørapport

Turistkontorene til feriestedene som er oppført på Skiinfo har mulighet til å publisere sine turisttilbud på denne nettsiden (i form av all-inclusive-opphold eller overnattingsforslag) samt sine snørapporter. Disse reiselivsekspertene forblir ene og alene ansvarlige for lovligheten, sannheten, fullstendigheten og oppdateringen av informasjon knyttet til deres produkter (priser, utstyr, beskrivende elementer …) og deres snødekning (høyde og kvalitet på snø, vær, temperaturer, vind … ). Skiinfo kan ikke holdes ansvarlig for dette.

 

Vilkår & Betingelser oppdatert: 30. mars 2022

Copyright © 1995-2024  Mountain News LLC.  All rights reserved.