Som tidligere annonsert vil det før sesongstart bli gjennomført vesentlige forbedringer i breheisen som skal fjerne de driftsproblemene vi har slitt med.

«Prosjekt Breheis» i rute
Vi har så god kontroll på dette prosjektet som det er mulig å ha, sier styreleder Ola Flo i dag. - Nå er det bare usedvanlig mye dårlig vær eller helt uforutsette uhell som kan ødelegge tidsplanen vår. - Breheisen skal være i normal drift til sesongstart, sier Flo bestemt.

Vi brukte mye tid i høst på å diskutere løsninger og kostnader med eksperter og leverandører og har endt opp med den løsningen vi på tidlig stadium skisserte. Det skal settes opp en ny mast i fjell for å gi riktig vinkel på vendehjulet og muliggjøre normal drift.

Leveransene er klare
I januar skrev vi kontrakt med Liftbyggarna AB i Østersund om prosjektering, leveranser og montering. - Det er med stor lettelse vi kan konstatere at leveranse av mast og alt vi trenger for å gjøre jobben nå ligger klart, sier Flo. Samarbeidet med Liftbyggarna AB har vært utmerket og de skal lede montasjearbeidet når masten skal på plass i slutten av april.

Til uka begynner vi det praktiske arbeidet med boring, støping og fundamentering på fjellet. Det lokale entreprenørselskapet HS Bygg stiller entusiastisk opp for oss og vi er trygge på at jobben er i de beste hender, påpeker Flo. - Heldigvis viser langtidsvarslet stabilt godt vintervær kommende uke og da skal det ikke ta mange dagene før fundamentet er på plass.

Mastdelene flyr vi inn med helikopter og Liftbyggarna AB sørger for at monteringen blir 100% i samsvar med kravene og spesifikasjonene. Deretter monterer vi resten av breheisen slik det har blitt gjort i alle år. - Såfremt vi er i mål med den nye masten innen 1.mai så er vi i rute, sier Flo. - Montering og igangkjøring av breheisen for øvrig tar tre uker med normal bemanning.

Bresmelting er årsaken til problemene
Breheisen er teknisk i tipp-topp stand. Før fjoråret investerte vi flere hundretusen kroner i omfattende vedlikehold og utskifting av wire. Problemene vi hadde i fjor er forårsaket av nedsmelting av breisen som har medført at trekket nå er ni - 9 - meter lavere enn da heisen opprinnelig ble prosjektert i 1987 og er godkjent for.

Når profilen på trekket endres såpass dramatisk blir vinkelen til vendehjulet på toppen langt større enn det heisen er konstruert for og hverken heisleverandør eller tilsynsmyndigheter kunne godkjenne igangsetting slik det har vært gjort i alle år.

Med den nye masta på plass vil wiren bli ledet inn på vendehjulet i riktig vinkel og vi kan montere resten av breheisen uten bekymring for sikkerheten. Se illustrasjonen i bildegalleriet over.

Se flere bilder