Ein av våre trufaste gjester, Stig Silden, har lagt på nett ein video frå Fosseholtøypa på Harpefossen, som er eit godt eksempel på dette.