Her kjem eit nytt tallerkentrekk og betydeleg utvida område. Borna er i fokus denne sesongen, så her blir det mykje boltreplass og eit flott aktivitetsområde.

- No får me eit komplett tilbod til alle nivå, seier Per Berge.

-Her har me eit tilbod til dei aller minste, men også til dei som har litt erfaring. I tillegg kjem det på sikt eit nytt tallerkentrekk til i tilknytning til arenaen for VM i Freestyle, avsluttar han.