Investeringer
Voss Fjellandsby i Myrkdalen har straks klar ein ny 6-seters ekspressheis og to nye T-trekk, seier Per Berge, marknadsansvarleg i Voss Fjellandsby. Dette genererer nye løyper og eit fantastisk nytt laussnøområde. Parken blir lagt til Vetlebotn i år. Prøv den, og kom med tilbakemeldingar. Parkeringskapasiteten er også dobla til 1000 plassar, så kapasitetsproblema frå i fjor skal vera løyst. Samla investeringar i 2008 er NOK 75 mill. I tillegg til dette kjem det på plass ny tunnel på Myrkdalsvegen. Den skal vera klar til årsskiftet.

Me vil samtidig invitera til opningsfest 21.november for den nye stolheisen. Alle er velkomne, avsluttar Berge.

Fakta Voss Fjellandsby
Voss Fjellandsby etablerte det fyrste skitrekket i 2003 med ei lengd på 1.400 m og ein høgdeskilnad på omlag 400 m. Det er to nedfartsløyper, ei ekspertløype på 1.500 m og ei familieløype på ca 2.000 m. I tillegg er det eit eige barnetrekk på 150 m med skogsløype og aktivitetsløype. Skitrekk nr 3 er under byggjing og vil verta ferdigstilt rundt midten av februar. Dette trekket vil gå frå Vetlebotn og opp til Storebottseggi, 1060 moh. Her blir fine løyper i ulike vanskelegheitsgrader og eit flott laussnøområde. Me har også god turløyper som passar for nybyrjarar og vidarekomne. Voss Fjellandsby sikrar deg flotte vinteropplevingar.  

Langrenn
Voss Fjellandsby er også eit fantastisk utgangspunkt for tradisjonelle skiturar på langrenn. På toppen av skitrekket blir det trakka og merka løyper for langrenn. Ein må ta omsyn til vêr og føretilhøva, men når tilhøva tilseier det vil Voss Fjellandsby preparere løypa som er merka på kartet.

Ynskjer du å gå ein tur på ski eller trena litt aktivt? Løypene i Årmotslia Skisenter vert godt preparert. Dersom du har lyst til å gå ein litt lengre tur, kan me anbefala å køyra til Oppheim, ta opp Oppheimsheisen og gå tilbake til Myrkdalen. Her blir det trakka løyper ved jamne mellomrom.