Kommunestyret i Eid har vedtatt å søke om å delta i eit nasjonalt prøveprosjekt, dersom dette går gjennom opnar det for mulighet for Catskiing på Harpefossen. Dersom de får aksept for prøveordningen vil de få løyve til å frakte skikjørere til fjells med tråkkemaskin. Cat skiing i den norske fjellheimen har selvfølgelig vært et omstridt tema, men ordføreren Alfred Bjørlo har kommet frem til at dette er relativt skånsomt mot miljøet og at det derfor er spennende å bli med på dette prøveprosjektet.

– Vi ser på catskiing som eit fantastisk spennande nytt reiselivsprodukt som gir store opplevingar og utnytting av skianlegget vi har på Harpefossen. Samstundes som det ikkje gir vesentlege inngrep i natur og miljø, slik ein ville hatt ved utbygging av nye heisanlegg, seier Bjørlo til NRK.no.