En av sesongs aller største nyheter er ny og bedre beliggenhet og lay out for Hemsedalparken i Hemsedal Skisenter. Den store hovedparken i skianlegget flyttes til Dortheløypa (løype 22), og ny skicrossløype åpner i parkens gamle trasé (løype 42).

-          Vi legger nå siste hånd på verket og og gleder oss veldig til å relansere Hemsedalparken om kort tid, sier driftssjef Tobias Putner i SkiStar Hemsedal. Vi besluttet i høst å flytte Hemsedalparken til løype 22, og det er flere grunner til at har valgt å gjøre denne investeringen, både driftsmessige og kvalitetsmessige. Den nye parken blir mer oversiktlig slik at det blir enklere både å se og å bli sett. Det er viktig med tanke på sikkerheten. I tillegg får parken en layout som er enklere å variere. Den gamle parktraseen åpner nå også for nye muligheter. Etter å ha sett skicrossarenaens poplaritet gjennom 12/13 sesongen, har vi valgt å legge en ny skicrossløype hit. Traseen er perfekt for dette. Vi har også gjort noen justeringer på toppen av traséen, slik at Såhaugen har fått tilbake sin fulle bredde, til glede for alpinister som foretrekker sorte løyper.

Fleksible og oversiktlig lay out
Hemsedalparken får nå 2 røde hopplinjer med tilsammen 10 hopp med 5 til 15 meter platå, samt en rød raillinje med plass for opp til 15 elementer.  Blant fordelene med å flytte Hemsedalparken er at parken får en mer oversiktlig lay out, samt at man nå kan kjøre parken som en linje. Dortheløypa gir også mulighet for en bredere park med mer fleksibilitet i forhold til endringer og nye elementer. Med flytting av Hemsedalparken blir park- og arenatilbudet nå mer samlet, noe som vil virke styrkende for miljøet rundt Jump Street, Tindenkiosken og Olaheisen.

Berg- og Dalløypa - Ny skicross-arena i løype 42
I løpet av vinterferien åpner Hemsedals nye skicrossløype i den gamle parktrassen. Løypa er på 750 meter med kuler, hopp og doseringer. Inngangen er ca 20 meter ned i Lindstadalléen via ny trasé gjennom skogen slik at Såhaugen nå har fått tilbake sin fulle bredde. Skikrossløypa fortsetter så ned i den gamle parktraséen (løype 42). Det er også blitt gjort forlenging av Samsung Cross Arena, som ligger rett nedenfor Olaheisen. Denne løypa er nesten fordoblet i lengde sammenliknet med i fjor, og er på ca 700 meter.

For mer informasjon
Tobia Putner
Driftssjef SkiStar Hemsedal
tobias.putner@skistar.com
Telefon +47 32 05 53 04

Johan Lundh
Parkansvarlig SkiStar Hemsedal
johan.lundh@skistar.com
Telefon +47 48 03 48 84