Randoneèkonkurranse

13-14 Desember brakar det laust i Hodlekve. Norgeseliten i Randoneè tek tur til Sogn for å kjempe

om ein plass til VM i Sveits. Det blir individuell konkurranse på laurdag og vertikal konkurranse på

søndag. Her vil dei aller beste stille, men me oppmodar nysgjerrige Sogningar til å prøve seg. Det vil

komme vidare påmeldingsinformasjon på skiforbundets heimeside om kort tid. For meir informasjon

om randoneè besøk skiforbundets heimeside.