Norge

Heiskortpriser og informasjon for North America

North America Heiskort | Sist oppdaterte priser

SkisenterBarn UkedagerVoksen UkedagerBarn 6 dagerVoksen 6 dager
US$ 5.00US$ 62.00--
US$ 50.00US$ 55.00--
----
US$ 10.00US$ 43.00--
US$ 28.00US$ 56.00--
US$ 0.00US$ 39.00--
US$ 60.00US$ 116.00--
US$ 33.00US$ 65.00--
US$ 5.00US$ 45.00--
US$ 57.00US$ 77.00--
US$ 21.00US$ 40.00--
CAD$ 53.00CAD$ 85.00--
US$ 32.00US$ 40.00--
US$ 0.00US$ 35.00--
US$ 41.00US$ 85.00--
US$ 59.00US$ 89.00--
-US$ 179.00--
-US$ 79.00--
-US$ 50.00--
----
----
----
-US$ 50.00--
US$ 0.00US$ 41.00--
US$ 44.00US$ 60.00--
-US$ 48.00--
US$ 10.00US$ 50.00--
US$ 44.00US$ 69.00--
----
US$ 20.00US$ 49.00--
US$ 20.00US$ 49.00--
US$ 0.00US$ 30.00--
CAD$ 64.00CAD$ 105.00--
US$ 19.00US$ 38.00--
US$ 0.00US$ 45.00--
US$ 20.00US$ 42.00--
US$ 15.00US$ 20.00--
-US$ 40.00--
US$ 0.00US$ 43.00--
-US$ 55.00--
-CAD$ 74.00--
US$ 0.00US$ 42.00--
US$ 25.00US$ 64.00--
US$ 0.00US$ 69.00--
US$ 39.00US$ 49.00--
US$ 11.00US$ 44.00--
US$ 20.00US$ 25.00--
US$ 57.00US$ 78.00--
----
-US$ 37.00--
US$ 11.00US$ 44.00--
US$ 22.00US$ 32.00--
----
US$ 47.00US$ 85.00--
-US$ 42.00--
-US$ 63.00--
US$ 0.00US$ 85.00--
US$ 0.00US$ 65.00--
US$ 57.00US$ 87.00--
----
US$ 15.00US$ 33.00--
US$ 26.00US$ 70.00--
-US$ 43.00--
US$ 28.00US$ 34.00--
-US$ 44.00--
-US$ 35.00--
US$ 0.00US$ 73.00--
US$ 5.00US$ 39.00--
CAD$ 0.00CAD$ 38.00--
US$ 6.00US$ 33.00--
US$ 0.00US$ 55.00--
CAD$ 8.00CAD$ 46.00--
----
US$ 0.00US$ 52.00--
CAD$ 21.99CAD$ 51.99--
US$ 57.00US$ 79.00--
US$ 0.00US$ 30.00--
-US$ 59.00--
CAD$ 39.95CAD$ 94.95--
US$ 0.00US$ 43.00--
US$ 17.00US$ 38.00--
-US$ 40.00--
-US$ 28.00--
----
-US$ 23.00--
US$ 0.00US$ 56.00--
US$ 10.00US$ 39.00--
US$ 0.00US$ 158.00--
----
US$ 0.00---
US$ 10.00US$ 55.00--
US$ 0.00US$ 99.00--
US$ 0.00US$ 54.00--
CAD$ 36.00CAD$ 79.00--
US$ 35.00US$ 50.00--
-US$ 45.00--
US$ 40.00US$ 169.00US$ 280.00US$ 1036.00
-US$ 45.00--
US$ 39.00US$ 89.00--
US$ 0.00US$ 49.00--
US$ 28.00US$ 78.00--
US$ 35.00US$ 75.00--
----
----
US$ 28.00US$ 47.00--
US$ 36.00US$ 55.00--
----
-US$ 55.00--
US$ 0.00US$ 20.00US$ 0.00US$ 112.00
CAD$ 43.95CAD$ 109.95--
----
US$ 33.00US$ 49.00--
CAD$ 20.00CAD$ 20.00--
US$ 44.00US$ 80.00--
US$ 23.00US$ 28.00--
US$ 0.00US$ 90.00--
US$ 72.00US$ 92.00--
US$ 20.00US$ 48.00--
-US$ 49.00--
CAD$ 25.00CAD$ 69.00--
US$ 0.00US$ 80.00--
----
CAD$ 36.00CAD$ 50.00--
-US$ 48.00--
US$ 10.00US$ 49.00--
US$ 30.00US$ 48.00--
US$ 27.00US$ 27.00--
US$ 0.00US$ 65.00--
US$ 0.00US$ 62.00--
US$ 49.00US$ 109.00--
US$ 0.00US$ 59.00--
CAD$ 10.00CAD$ 49.00--
US$ 8.00US$ 25.00--
CAD$ 33.00CAD$ 65.00--
-US$ 48.00--
US$ 10.00US$ 79.00--
US$ 31.62US$ 35.34--
US$ 10.00US$ 50.00--
----
US$ 25.00US$ 89.00--
US$ 61.00US$ 81.00--
----
----
----
CAD$ 43.95CAD$ 109.95--
-US$ 119.00--
CAD$ 33.95CAD$ 89.95--
-US$ 42.00--
----
-US$ 40.00--
US$ 15.00US$ 59.00--
CAD$ 44.00CAD$ 114.00--
CAD$ 40.00CAD$ 81.00--
-US$ 70.00--
-US$ 67.00--
US$ 0.00US$ 33.00--
CAD$ 15.00CAD$ 46.00--
US$ 0.00US$ 44.00--
----
US$ 0.00US$ 46.00--
-US$ 29.00--
US$ 0.00US$ 79.00--
US$ 0.00US$ 84.00--
----
US$ 11.00US$ 39.00--
US$ 0.00US$ 74.00--
US$ 0.00US$ 32.00--
US$ 60.00US$ 149.00US$ 282.00US$ 700.00
US$ 0.00US$ 26.00--
CAD$ 36.50CAD$ 102.00--
----
----
CAD$ 0.00CAD$ 66.25--
-US$ 39.00--
US$ 0.00US$ 20.00--
----
----
US$ 15.00US$ 30.00--
US$ 43.00US$ 89.00--
CAD$ 27.00CAD$ 57.00--
CAD$ 24.00CAD$ 41.00--
CAD$ 37.00CAD$ 64.00--
-US$ 49.00--
CAD$ 32.00CAD$ 54.00--
CAD$ 0.00CAD$ 68.00--
CAD$ 40.00CAD$ 83.00--
-US$ 67.00--
US$ 24.00US$ 50.00--
CAD$ 10.00CAD$ 57.00--
-US$ 37.00--
US$ 0.00US$ 34.00--
-US$ 56.00--
CAD$ 35.00CAD$ 89.00--
-US$ 35.00--
----
US$ 15.00US$ 60.00--
CAD$ 10.00CAD$ 65.00--
US$ 53.00US$ 83.00--
CAD$ 52.00CAD$ 95.00--
US$ 0.00US$ 79.99--
US$ 0.00US$ 84.00--
CAD$ 26.00CAD$ 64.00--
-US$ 29.00--
US$ 0.00US$ 45.00--
US$ 56.00US$ 99.00US$ 184.00US$ 326.00
US$ 25.95US$ 53.75--
US$ 39.00US$ 69.00--
-US$ 52.00--
US$ 5.00US$ 29.00--
US$ 0.00US$ 22.00--
----
US$ 0.00US$ 70.00--
----
-US$ 135.00--
US$ 16.00US$ 49.00--
US$ 0.00US$ 45.00--
-US$ 15.00--
CAD$ 33.95CAD$ 84.95--
US$ 25.00US$ 48.00--
-US$ 32.00--
----
US$ 30.00US$ 45.00--
----
US$ 50.00US$ 65.00--
US$ 0.00US$ 40.00--
US$ 0.00US$ 36.00--
----
US$ 15.00US$ 20.00--
----
US$ 34.00US$ 49.00--
CAD$ 6.00CAD$ 33.00--
CAD$ 49.00CAD$ 106.00CAD$ 287.00CAD$ 665.00
US$ 10.00US$ 38.00--
----
US$ 0.00US$ 58.00--
US$ 5.00US$ 47.00--
-US$ 49.00--
US$ 42.00US$ 52.00--
-US$ 81.00--
-US$ 49.00--
----
US$ 0.00US$ 50.00US$ 0.00-
----
US$ 0.00US$ 88.00--
US$ 16.00US$ 45.00--
US$ 0.00US$ 36.00--
US$ 35.00US$ 71.00--
US$ 60.00US$ 89.00--
US$ 50.00US$ 74.00--
US$ 28.00US$ 67.00--
CAD$ 48.00CAD$ 96.00--
US$ 63.00US$ 79.00--
CAD$ 44.00CAD$ 109.00--
-US$ 63.00--
US$ 0.00US$ 45.00--
US$ 40.00US$ 55.00--
US$ 23.00US$ 40.00--
CAD$ 26.00CAD$ 48.00--
US$ 63.00US$ 58.00--
US$ 0.00US$ 81.00--
-CAD$ 52.00--
-US$ 40.00--
-US$ 67.00--
-US$ 55.00--
-US$ 55.00--
US$ 0.00US$ 47.00--
US$ 39.00US$ 99.00--
US$ 0.00US$ 57.00--
CAD$ 52.00CAD$ 99.00--
-US$ 79.00--
US$ 30.00US$ 47.00--
US$ 54.00US$ 74.00--
-US$ 50.00-US$ 312.00
US$ 0.00US$ 49.00--
US$ 15.00US$ 25.00--
US$ 34.00US$ 83.00--
US$ 0.00US$ 84.00--
US$ 54.00US$ 80.00--
-US$ 30.00--
US$ 0.00US$ 25.00--
US$ 18.00US$ 62.00--
US$ 10.00---
US$ 20.00US$ 42.00--
US$ 0.00US$ 79.00--
US$ 10.00US$ 37.00--
-US$ 59.00--
US$ 10.00US$ 38.00US$ 140.00US$ 190.00
-US$ 30.00--
----
-US$ 41.00--
US$ 29.00US$ 69.00--
US$ 0.00US$ 115.00--
US$ 0.00US$ 125.00--
US$ 10.00US$ 70.00--
US$ 30.00US$ 49.00--
US$ 40.00US$ 50.00--
US$ 21.00US$ 43.00--
US$ 0.00US$ 115.00--
US$ 15.00US$ 59.00--
US$ 5.00US$ 59.00--
----
----
US$ 109.00US$ 169.00--
----
----
CAD$ 32.00CAD$ 69.00--
----
----
US$ 73.00US$ 125.00--
US$ 36.00US$ 45.00--
-US$ 119.00--
US$ 69.00US$ 99.00US$ 375.00US$ 489.00
US$ 10.00US$ 45.00--
CAD$ 53.00CAD$ 105.00--
----
-US$ 33.00--
US$ 53.00US$ 80.00--
US$ 69.00US$ 105.00--
US$ 0.00US$ 38.00--
US$ 0.00US$ 65.00--
US$ 44.00US$ 74.00--
CAD$ 42.00CAD$ 109.00--
US$ 0.00US$ 49.00--
-US$ 32.00--
US$ 39.00US$ 69.00--
US$ 32.00US$ 71.00--
US$ 70.00US$ 110.00US$ 330.00US$ 528.00
US$ 83.00US$ 139.00US$ 362.00US$ 607.00
US$ 40.00US$ 65.00--
US$ 0.00US$ 58.00--
US$ 0.00US$ 39.00--
US$ 29.00US$ 50.00--
----
US$ 15.00US$ 85.00--
----
-US$ 35.00--
US$ 52.00US$ 72.00--
----
US$ 29.00US$ 39.00--
-US$ 55.00--
----
CAD$ 55.00CAD$ 99.00--
US$ 0.00US$ 54.00--
-US$ 40.00--
-US$ 17.00--
----
US$ 17.00US$ 40.00--
CAD$ 20.00CAD$ 33.00--
US$ 15.00US$ 65.00--
US$ 69.00US$ 79.00--
-US$ 54.00--
US$ 35.00US$ 49.00--
----
US$ 5.00US$ 69.00--
----
US$ 30.00US$ 60.00US$ 135.00US$ 270.00
US$ 60.00US$ 96.00--
US$ 41.00US$ 81.00--
US$ 0.00US$ 69.00--
CAD$ 44.00CAD$ 89.00--
US$ 0.00US$ 55.00--
-US$ 79.00--
US$ 10.00US$ 60.00--
-US$ 46.00--
US$ 51.00US$ 56.00--
US$ 15.00US$ 85.00--
----
US$ 0.00US$ 59.00--
US$ 0.00US$ 56.00--
-US$ 59.00--
US$ 6.00US$ 72.00--
-US$ 42.00--
US$ 15.00US$ 42.00--
-US$ 31.00--
----
US$ 29.50US$ 47.00--
Heiskortpriser i North America.

Annonse

1
Skianlegg med mer enn 20 cm siste 24 timer

Beste hoteller i North America

* Prices above are provided by partners for one room, double occupancy and do not include all taxes and fees. Please see our partners for full details.
Main lodge with other B&B rooms
435 Ogden Canyon Ogden, 84401
* Prices above are provided by partners for one room, double occupancy and do not include all taxes and fees. Please see our partners for full details.
Mt.Charleston Resort
2275 Kyle Canyon Rd Mount Charleston, 89124
* Prices above are provided by partners for one room, double occupancy and do not include all taxes and fees. Please see our partners for full details.
3
Recreational Facilities
Little Cottonwood Canyon Road Snowbird, 84092
* Prices above are provided by partners for one room, double occupancy and do not include all taxes and fees. Please see our partners for full details.
Sunrise
10000 Schweitzer Mountain Road Sandpoint, 83864
* Prices above are provided by partners for one room, double occupancy and do not include all taxes and fees. Please see our partners for full details.

Siste skinytt

De beste lente-skigebieden wereldwijd ©Ski Sherpa

De beste lente-skigebieden wereldwijd

Waar kun je het beste terecht als je in de lente nog de sneeuw op wilt zoeken? Skiinfo presenteert de Top tien.
Se hele showet til Kaj Zackrisson ©Skjermdump

Se hele showet til Kaj Zackrisson

Denne sesongen har du kunnet følge den svenske frikjøreren rundt på eventyr. Her får du alle episodene.
Nå åpner Stryn sommerskisenter ©Stryn Sommerskisenter

Nå åpner Stryn sommerskisenter

Med gode snøforhold og fine værutsikter ligger alt til rette for en strålende åpningshelg.
Narvikfjellet åpner skibakkene i pinsen

Narvikfjellet åpner skibakkene i pinsen

Det er fortsatt mye snø i Narvikfjellet. Derfor åpner de for sommerskikjøring i midnattssol.
Galdhøpiggen sommerskisenter åpner på lørdag ©Galdhøpiggen sommerskisenter

Galdhøpiggen sommerskisenter åpner på lørdag

Med nye eiere, ny park og ny snøduk er sommerskisenteret på Juvass klare for en lang og fin sesong.

Brukernes snøkommentarer fra mobil

bilder
SMboarder
Mountain High18 timer siden
Nysnø: 0cm Våt snø
bilder
Cam
Loon Mountain21 timer siden
Nysnø:
bilder
anonymous
Sunshine Village22 timer siden
Nysnø:

Annonse

Annonse

Annonse